Communication project

De Belastingdienst valt onder het Ministerie van Financiën. Om taken efficiënt uit te kunnen voeren, zijn vier verschillende organisatiedelen opgezet: Belastingen, Toeslagen, Douane en FIOD. Communicatie is zowel intern als extern ontzettend belangrijk en dient optimaal te verlopen. De Belastingdienst werkt daarom met een landelijk protocol voor zowel BHV als beveiligingszaken.

In het kader van het Nieuwe Werken heeft de Belastingdienst een opdracht bij Alphatron Marine neergelegd voor het leveren van diverse communicatiemiddelen die ondersteuning bieden bij bedrijfshulpverleners in geval van calamiteiten. Alphatron Marine heeft meer dan 300 portofoons geleverd, evenals 1.650 PZI pagers (Personen Zoek Installatie). Daarnaast is tevens alle benodigde apparatuur, zoals bedienposten, repeaters en steunzenders, uitgerold over meer dan 45 vestigingen van de Belastingdienst. Het project ging in oktober 2013 van start en is met succes afgerond.

Edwin Weber, afdeling Communicatie Alphatron: “Onze relatief lage prijs voor de beste totaaloplossing is de doorslaggevende factor geworden voor de Belastingdienst. Alphatron kon zowel de portofoons als de pagers leveren, en tevens installeren. De Belastingdienst heeft ook naar de solvabiliteit en liquiditeit gekeken en daarin bleken wij erg solide. Dit onder meer vanwege de goede omzet, een laag personeelsverloop en een goede financiële draagkracht.”

Back to our portfolio overview